Znajdź nas na: Znajdź nas na YouTube Znajdź nas na Instagram Znajdź nas na Facebooku

Kontakt

Kontakt (adres do korespondencji):
ACCS Sp. z o. o.
ul. Fortowa 1
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
Tel./fax: + 48 22 670 22 53 lub 63
Fax: + 48 22 398 78 23
E-mail: accs@accs.waw.pl

Siedziba (adres rejestrowy):
ACCS Sp. z o. o.
ul. Fortowa 1
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
NIP: PL 5242676821
Regon: 010057251
Numer KRS: 0000328988
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Jeżeli chcecie Państwo zadać pytanie, prosimy wypełnić poniższy formularz
Imię i nazwisko lub nazwa firmy : 
Kod pocztowy i miejscowość : 
Telefon : 
Adres e-mail :
Zapytanie :